NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

NRRL Sambandstjenesten bidrar ved en rekke ulike aksjoner rundt om i landet. I listen nedenfor finner du de søk- og redningsaksjonene vi har deltatt på i 2016. 

 

01.01.2016   Oslo og Akershus: Søk etter savnet kvinne i Oslo

Første nyttårsdag ble NSOA (NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus) kalt ut i søk etter en eldre kvinne med Alzheimer. Kvinnen var savnet i området Hovseter/Holmen i Oslo.

NSOA stilte med 5 mannskaper klare til innsats da kvinnen ble funnet i live av Politiet.

Les mer...

12.01.2016 Oslo og Akerhus: Søk etter savnet kvinne i Nordmarka

Natt til tirsdag 12. januar ble NSOA (NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus) kalt ut på søk- og redningsaksjon. Vi stilte med hele 9 mann og bidro sterkt til positivt funn av en savnet kvinne i Nordmarka i området Tryvann, Fognerseteren og Sørkedalen nord i Oslo

Vi bidro med tracking, mobilsporing og tekniske løsninger for strøm og internett i KO som støtte for de andre FORF-organisasjonene og Politiet.

Les mer...

14.01.2016 Tromsø: Søk etter savnet i Tromsø

Tromsøgruppen bidro med sporing i forbindelse med søk etter savnet i Tromsø. Til sammen stilte 2-3 mannskaper fra gruppen.

19.01.2016 Vestfold og Grenland: Søk etter savnet

I forbindele med søk etter savnet ble Sambandstjenesten i Vestfold og Grenland alarmert og bedt om å bidro med sporing. Kun få minutter etter alarmeringen ble det gjort funn og videre aksjon ble ikke iverksatt. 

22.01.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet kvinne

3 mannskaper bidro med mobilsporing

23.01.2016 Tromsø: Skred på Ringvannet på Ringvasøy

Tromsøgruppen bidro med reservesamband og problemløsing i forbindelse med snøskred som hadde gått ved Ringvannet på Ringvassøya. Sammen med de andre frivillige deltok også AMK helikopeter og politihuder.

Til sammen stilte 2-3 mannskaper fra gruppen. 

29.01.2016 Tromsø: Skred i Storaksla

I forbindelse med et snøskred i Storaksla i Tromsdalen bidro Tromsøgruppen med reservesamband og problemløsning. Ved utkalling var det uvisst om det var folk i raset, men etter søk ble det konkludert med at det ikke hadde tatt med seg folk.

Til sammen stilte 2-3 mannskaper.

31.01.2016 Tromsø: Skred over vei i Kattfjordeidet ved Steinskarsfjellet

I Kattfjordeidet ble veien sperret av et mer enn 500 meter bredt og 3 meter dypt skred. Sammen med andre frivillige mannskaper og politiet deltok Tromsøgruppen i aksjonen. Det ble ikke gjort funn i raset.

2-3 mannskaper fra Tromsøgruppen bidro med reservesamband og problemløsning.

28.02.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Stovner

Søndag kveld hadde NRRL Sambandstjenesten i Oslo og Akershus (NSOA) hele 6 mann på plass da den savnede på Stovner ble funnet, ca 1 time etter at vi ble varslet.

Les mer...

03.04.2016 Tromsø: Søk etter savnet, Setermoen

I forbindelse med søk etter savnet stilte 2-3 mannskaper fra Tromsøgruppen med sporing av søkeressursene.

04.04.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet

I forbindelse med søk etter savnet mottak NSOA telefon fra politiet. Det ble ikke levert tjenester på denne aksjonen.

08.04.2016 Midt-Troms: Søk etter savnet, Setermoen

I Troms ble det iverksatt leteaksjon hvor Midt-Troms bidro med sporing av letemannskapene. Den savnede ble funnet i god behold. 2-3 mannskaper fra gruppen deltok på aksjonen.

10.04.2016 Midt-Troms: Søk etter savnet, Setermoen

I forbindelse med at en person hadde stukket av fra en institusjon ble det iverksatt søk med hunder og frivillige mannskaper. Den savnede ble funnet i god behold. Fra Midt-Troms bidro 2-3 mannskaper med sproing av søkelagene. 

12.04.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Bygdøy

På ettermiddagen tirsdag 12. april 2016 ble NSOA (NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus) kalt ut til en søkeaksjon på Bygdøy.

Les mer...

23.04.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Kolsås

Politihelikopter, hundepatruljer fra Norske Redningshunder, frivillige fra Røde Kors, NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus (NSOA) og politiet har vært i søk etter en savnet mann.

Les mer...

04.05.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Lambertseter, Oslo

Onsdag 4. mai ble NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akerhus (NSOA) kalt ut sammen med de andre FORF-organisasjonene til leteaksjon.

Les mer...

06.05.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Skullerud, Oslo

Ved lunsjtider fredag ble NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus (NSOA) kalt ut til nok et søk- og redningsoppdrag denne uken.

Les mer...

15.05.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Bærum

NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus (NSOA) bidro i søk etter savnet i Bærum.

25.05.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet

Natt til onsdag 25. mai 2016 ringte nok en gang alarmtelefonen. Vi ble varslet om at det ville bli satt i gang et søk etter savnet i Oslo.

Kort tid etter at telefonen fra politiet var mottatt ble det gjort funn, og aksjonen ble derfor avblåst.

27.06.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet

I forbindelse med søk etter savnet i området Sognsvann i Oslo bidro Sambandstjenesten med sporing og mobilsporing.

12.08.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Hauketo

På Hauketo ble det gjennom natten og formiddagen søkt etter en savnet mann i området rundt Hauketo, sør i Oslo. Søket ble etterhevrt avsluttet, da det kom informasjon om at han mest sannsynlig ikke befant seg i det området.

12.08.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Aker Sykeus

Vi etterspurt i forbindelse med søk etter en savnet på Aker sykehus. Pasienten ble heldigvis funnet svært raskt og før de frivillige fikk startet.

23.08.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Oslo

I forbindelse med søk etter savnet i Oslo ble Sambandstjenesten andmodet om å stille med mannskaper. Det ble etter kort tid gjort funn og aksjonen ble derfor raskt avsluttet.

06.09.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Østerås

4 mannskaper var på vei til søk etter savnet på Østerås i Akershus da vedkommende ble funnet i god behold.

06.09.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Sandvika

4 mannskaper bidro i forbindelse med søk etter savnet i Sandvika. Vedkommende ble funnet i god behold.

10.09.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet

NSOA var på vei til å bidra i forbindelse med søk etter savnet da det ble gjort funn, og aksjonen avsluttet.

16.09.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Sandvika

NSOA bidro i forbindelse med søk etter savnet i Sandvika. SVG, SBI og Moss var underveis med personell og trackere.

11.10.2016 Oslo og Akershus: Søk etter savnet, Sem

NSOA var utkalt til søk etter savnet.

11.10.2016

Oslo og Akershus: Søk etter savnet

NSOA bidro i to dager forbindelse med søk etter savnet.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten