NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Nødsambandsmidlene for 2015 vil bli fordelt til Sambandstjenestens grupper etter søknad. Midlene vil bli fordelt til gruppene så fort tildeling fra Justis- og beredskapsdepartementet er klart. Midlene skal styrke og utvide våre basiesressurser som tilbys offentlige myndigheter.

Kort oppsumert inkluderer dette:

  • Sporingstjenesten
  • Sambandsstøtte
  • Samband lokalt/regionalt
  • Samband nasjonalt/regionalt
  • E-post over radio
  • Ressurs i radiotekniske spørsmål

For 2015 vil midlene hovedsakelig bli fordelt til funksjonene «Samband lokalt/regionalt» og til «E-post over radio». Vårt mål om å utvide sambandstjenesten til flere distrikter og til flere aktive grupper vil også telle i vår vurdering av søknadene. «Samband lokalt/regionalt» er samband på VHF/UHF direkte eller med faste og portable repeatere/cross-band-repeatere. «E-post over radio» ved hjelp av Winlink eller lignende på HF og VHF/UHF. Til orientering så vil NRRL samordne deler av innkjøpene. I år vil det også være mulig å søke om midler til støysvake aggregater og annet støtteutstyr for langtidsdrift uten tilgang til strømnettet.

Alle grupper av NRRL med godkjent medlemskap i NRRL Sambandstjenesten kan søke om tildeling av midler.

Årets søknadsfrist settes til 15. januar 2015, og søknader sendes til nrrl (at) nrrl.no

Søknaden skal inneholde:

  • Detaljert beskrivelse av hva det søkes om
  • Kostnadsoversikt
  • Bakgrunn og behov, inkludert kort oppsummering av siste års aktivitet
  • Kontaktinformasjon

På kontaktmøtet på Gardermoen ble det besluttet å opprettete en skytjenete for NRRL Sambandstjensten. Her er målet å samlet og delt dokumenter internt i NRRL Sambandstjenesten. Tilgangen til skytjenesten tildeles pr. bruker. Hver gruppe bestiller samlet tilgang for de av medlemmene som har tjenestlig behov for tilgang.

Les mer …

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten