NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Spanske radioamatørerer er involvert i den store beredskapsøvelsen Gamma Sur. Øvelsen vil simulere et jordskjelv nord for byen Sevilla etterfulgt av ytterligere et jordskjelv i Ceuta-området.

Øvelse Gamma Sur, som vil pågå i perioden 4.-7. april 2016, vil simulere en rekke feil på infrastruktur som bygninger, dammer og kommunikasjon etter hvert som øvelsen utvikler seg fra en regional til en nasjonal krisesituasjon. Radioamatører vil delta i øvelsen etter hvert som den eskalerer og både EMCOM SPAIN og REMER deltar. De forventer å utnytte WinLink-systemet til å sende datafiler og frekvenser rundt IARU Emergency Centre of Activity for å bekrefte flyten av meldinger i datasystemet. Scenariet vil på et tidspunkt øve på total svikt i normal kommunikasjon på enkelte punkter.

Det gjøres oppmerksom på at det kan være økt aktiviet rundt CoA-frekvenser. Øvelsen avsluttes 7. april 2016.

 

Oppdatert 6. april 2016: Radioamatørene involveres i øvelsen i dag og det er forventet økt aktivitet på 40m CoA-frekvensene.

 

Mer informasjon vil bli lagt ut underveis i øvelsen på Websiden til IARU Region 1.

 

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten