NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

REP-SCERA, de portugisiske radioamatørenes nødsambandsorganisasjon, vil avholde en stor øvelse 17. april 2016.

Scenariet er at et sterkt jordskjelv rammer området det sør for elven Tagus med episenter i Tagus-dalen. Jordskjelevet blir målt til 8,6 Mercalliskalaen. Dette medfører betydelig skade på bygninger, veisystemer, elektrisitet og telekommunikasjon. Det antas at det er hundrevis av dødsfall og tusenvis av skader.

På grunn av alvoret i situasjonen, og svikt i elektrisitet og telekommunikasjonen blir de portugisiske radioamatørene bedt om å aktivere et alternativt nett for å sikre kommunikasjon mellom kommunene som berørers av katastrofen og District Command Relif Operations Lisboa, CETAC - Tactical Command Centre for ANPC - National Relief Operations Command (CNOS).

Øvelsen avholdes 17. april mellom kl 0800 og 1230 lokal tid. Det vil bli benyttet både VHF og HF.

Du finner mer informasjon om øvelsen på rep.pt

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten