NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Natt til søndag 17. april ble Ecuador rammet av et kraftig jordskjelv. Skjelvet ble målt til 7,8 på Richters skala. Byer og hus har kollapset, mange veier er ufremkommelige og antall skadde og døde stiger.

Jordskjelvet som har rammet Ecuador er det verste på 67 år. I følge Røde Kors er 413 mennesker bekreftet omkommet, om lag 2600 er skadet og 100.000 mennesker er berørt. Myndighetene har erklært unntakstilstand i de hardest rammede områdene.

De fleste skadene har oppstått i Guyaquil- (HC2) og Portoviejo/Manta- (HC4) områdene. Det er rapportert om flere ofre som er begravd i ruinene fra sammenraste bygninger og boliger. Elektrisitets- og telekommunikasjonssystemene er enten ødelagt eller slått ut i de berørte områdene, og radioamatører i HC4-distriktet har vært i drift ved hjelp av mobilstasjoner eller batteristrøm.

Det er etablert et nødsambandsnett på 7060 kHz LSB hvor radioamatører formidler meldinger fra de mest berørte områdene. Stasjoner i tilstøtende land overvåker også frekvensen og er om nødvendig klare til å bistå.

"Cadena HC" nødfrekvens er nå aktiv 24/7 på 7060 kHz LSB. Ecuadorianske radioamatørerer bidrar aktivt i koordineringen av søk- og redningsarbeidet.

Radioamatører med propogasjoner til Sør-Amerika blir bedt om å holde 7060kHz fri for trafikk. DXpedisjoner som opererer på RTTY på 40 meter henstilles til å holde pilups under 7060 kHz.

To av organisasjonene i FORF-familien, Røde Kors og Norsk Folkehjelp har startet innsamling til de rammede. Mer informasjon om dette finner du på:

 

Artikkel oppdatert 21. april 2016:

Fra IARU-R2 EMCOR har vi mottatt informasjon om at myndighetene i flere amerikanske og europeiske land har sendt spesialiserte søk- og redningsteam for å bistå.

Ecuadorianske myndigheter prioriterer søk- og redningsoperasjoner, etablering av kommunikasjon, og levering av vann og mat til de som er berørt. De har bedt befolkningen om å bidra med donasjoner av vann, mat og lommelykter.

Radioamatørene har sluttet seg til Emergency Operations Center (COE) i Quito. Echolinknode HC1BG-R er aktiv og fungerer som en lenke for å kanalisere informasjon fra de berørte områdene og til COE i Quito.

Victor Perez, HC2DR fra Radio Clu Guyaquil har gitt følgende rapport 18. april: «Jeg var i Manabí i går. I Porto Viejo og i Manta har de ikke elektrisitet eller mobiltelefondekning. Det var mulig å reetablere amatørradiorepeateren i dette området og jeg har programmert radioene til brannvesenet i Manta, slik at de kan bruke den til å kommunisere sine behov. Det er mye arbeid å gjøre i morgen.»

7060 kHz er fremdeles i bruk til nødsamband, og det henstilles om at man ikke benytter denne frekvensen.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten