NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Fra venstre: LA6GX Knut (leder LA6M), LA6SOA Alf Bjarne, LA5QRA Jon og LA6TOA Kjell-Olaf prøver mobil terminal. Foto: LA5RRA Ketil

Nødnett er noe på siden av vanlig radioamatørvirksomhet. Gjennom Sambandstjenesten har NRRL-grupper fått tildelt terminaler, og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) krever at alle brukere har kurs.

20160429-Nodnett-brukerkurs-foto-LA6TOA

LA6M Midt-Tromsgruppen samlet lørdag 5. mars 2016, 10 amatører på Bardufoss, for å gjennomføre Nødnett brukerkurs. LA6OOA Tom Olaf har instruktørkurs, og var god kursleder for en kunnskapshungrig forsamling.

Nødnett i Norge er basert på TETRA-standarden, og har både uvant terminologi og oppbygning, for radioamatører; Radioen kalles terminal, en samtale forgår ikke på en frekvens eller kanal, men i en digital talegruppe (TG), enten i TMO- (truncked/nettmodus) eller i DMOmode (direkte/radio-til-radio), telefonnummer er ISSI, og tekstmeldinger kalles SDS.

Mange spørsmål dukker opp, og mange ble avklart i den pratiske delen av kurset. Fint med praktisk prøving av terminal, og verifisert om teorien stemmer i praksis. Radioamatører er ikke vanskelige når det gjelder å trykke på nytt utstyr, og gjøre seg kjent med bruken. Det er viktig å vite om muligheter og begrensinger i systemet, hvor kapasiteten i nettet nok er mest utslagsgivende i våre områder. Artig å få kontakt med andre amatører på nødnett, i Salten og i Tromsø, så kursdeltakere fikk høre at nettet virkelig virker.

I Midt-Troms-gruppen har nå hele 13 amatører gjennomført Nødnett brukerkurs. Det trengs mange brukere for en vidstrakt Sambandstjenestegruppe, fra Narvik grense i sør, til Tromsø grense i nord. I vårt geografiske nedslagsfelt er det store friluftsområder og nasjonalparker, så får vi håpe gruppen får flere terminaler, for å ha en god beredskap i Sør- og Midt-Troms.

20160429-Nodnett-brukerkurs-foto-LA5RRA-2

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten