I 2014 ble Sverige rammet av den største skogbrannen i moderne tid. Skogbrannen i Västmanland som under normale forhold kunnde vært slukket spredte seg i stedet raskt.

Skogbrannen startet torsdag 31. juli 2014 et sted i skogen nordøst for Seglingsberg i Surahammars kommun. Mandag kveld ble det besluttet evakuering av Västervåla og Ängelsberg. Brannen hadde da raskt spredt seg til områder i Fagersta og Nordbergs kommuner og omfattet da 100 kvadratkilometer.

Under normale omstendigheter hadde branne blitt slukket, men kombinasjonen av høy grad av tørke og kraftig vind gjorde at brannen spredte seg svært raskt. Etter noen dager var situasjonen kritisk. I følge brannsjef Lars Göran Uddholm ved Södertörns Brandförsvarsförbund startet det hele som en liten brann på et 30 x 30 meter stort område, men vokste raskt med en spredning på 60 meter per minutt.

Radiokaos
I en situasjon som dette utsettes kommunikasjonssyetemene for ekstraordinære påkjenninger. Med rundt 40 journalister, radio- og tv-team på stedet, ble det offentlige telenettet overbelastet dagen etter at skogbrannen hadde brutt ut. Ingenting virket.

Det hele ble løst ved hjelp av tre frivillige entusiaster som koblet seg på firberkabelen som fantes ved et nærliggende jernbanespor. Ved hjelp av en Cisco-router kunne man så koble seg opp på WiFi.

Radioamatørene kan bidra
Ved kriser og ekstreme hendelser kan radioamatørene bidra til å opprettholde kommunikasjon. I Norge er radioamatørenes nødsambandsvirksomhet organisert gjennom NRRL Sambandstjenesten.

NRRL Sambandstjenesten er en landsomfattende, frivillig organisasjon med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Medlemmene er lisensierte radioamatører som har bestått en internasjonalt anerkjent eksamen og blitt tildelt lisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Lisensen krever ferdigheter i radioteknikk, radiobølgeutbredelse, kommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.

Vi kan opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f.eks. i kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt. Vi kan gi bistand både teknisk og operasjonelt.
Vi kan sende og motta e-post fra steder selv uten nettdekning. E-post sendes og mottas ved hjelp av radio. Det er bygd opp en omfattende infrastruktur, og vi har mange tilkoblingspunkter i Norden og i Europa forøvrig. Dette gjør at vi alltid får sendt og mottatt e-post.

 

Du kan lese mer om skogbranen i Västmanland hos Elektronik i Norden