NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

NSOA - NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus ble kalt ut to ganger fredag 12. august 2016.

Begge utkallingene var ønske bistand ved søk- og redningskasjoner.

På Hauketo sør i Oslo, ble det gjennom natten og formiddagen etter en savnet mann. Aksjonen ble avsluttet da det fremkom informasjon om at han mest sannsynlig ikke befant seg i området.

Senere samme dag ble NSOA alarmert. Denne gangen i forbindelse med søk etter en savnet på Aker Sykehus. Vedkommende ble heldigvis funnet svært raskt, og før de frivillige fikk startet søket.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten