NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

warning-sign-30915 1280Italienske radioamatører er i aktiv tjeneste i forbindelse med jordskjelvet som har rammet landet.

Italienske radioamatører benytter 7060 kHz for nødsamband. Hold denne frekvensen sammen med andre CoA-frekvenser på 80m og 40m fri for trafikk.

Etter jordskjelvet som rammet det sentrale Italia 24. august 2016 er det nå rapportert om 250 omkomne. Jordskjelvet ble registrert til 6,2 på Richters skala. De to viktigste byene, Amatrice og Accumuli, er ødelagt av skjelvet.

Betydelige etterskjelv fortsetter å ramme regionen.

Tilsammen 20 radioamatører bidrar både i felt og utenfor med 3 mobile enheter med satellitstasjoner og HF på nasjonalt nett.

Italienske radioamatører vil trolig forbli involvert i noe tid fremover. Som man kan se fra TV-reportasjene er det god kommunikasjon med området. RNRE er tilgjengelige for myndighetene for å bistå med kommunikasjon til Roma dersom et etterskjelv skulle forårsake ytterligere skade på kommunikasjonssystemene.

IARU Region 1 Emergencu Communications Coordinator, G0DUB Greg, ber om at 7060 kHz sammen med andre Emergency CoA-frekvenser på 80m og 40m holdes fri for annen trafikk.

Eventuelle forespørsel om informasjon om savnede personer bør gjøres gjennom Røde Kors eller andre anerkjente hjelpeorganisasjoner.

 

Oppdatert 27. august 2016 kl 1625:

Antall døde: 284.

Italienske radioamatører bistår fremdeles myndighetene på samme nivå som tidligere, men med noe mer utstyr utplassert. 5 satellitstasjoner er drift. Det går mot reduksjon i bemannning fra i morgen tidlig. Mannskapene holder nå eksisterende stasjoner i drift. Nettet på HF holdes i gang.

 

Oppdatert 28. august 2016 kl 1310:

Anrtall døde: 291.

I natt er den første natten uten etterskjelv. Totalt har det vært registrert mer enn 3000 etterskjelv.

Italienske radioamatører anser oppdraget som utført, men vil ha et team i området med VHF, HF, Pactor og satellit i noen dager til for sikkerhets skyld.

Frivillige bidrar nå kun på logistikksiden med hjelp til 49 områder med 2500 innbyggere.

640 frivillige fra 15 organisasjoner har bidratt med førstehjelp til helsearbeidere, brannmenn, redningshunder, grottegruppe og radioamatører (RNRE). 8 organisasjoner var med i hjelpearbeidet etter 3 timer, herunder også RNRE, resten tilkom under dagen 24. august 2016.

RNRE har nå offisielt avsluttet sitt nett på 7060 kHz. De vil fremdeles holde noen lokale nett i drift, hovedsaklig på sivile frekvenser.

Alberto (IK1YLO) takker for at 7060 kHz har vært holdt fri for trafikk.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten