NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

20160825-flag-india

Monsoonregnet i India har utløst flom. Indiske radioamatøerer bistår med nødsamband.

Nødsambandskomiteen i IARU Region 3 melder:

Den nylige flommen i india utløst av monsoonregnet har medført at omlag 300 mennesker har omkommet og innyggere i flere landsbyer har måttet flykte til høyereliggende områder.

Nasjonal koordinator for nødsamband i India, Jayu Bhide VU2JAU rapporterer at i den østlige regionen Ambrish VU2JFA, Dutta VU2TTC og deres team opptatt med å gi nødvendig kommunikasjon i Nord Pargana.

Nødsambandet og den hjelpen som blir ytt av radioamatørene hjelper til med å koordinere redningsarbeidet.

Jayu VU2JAU rapporterer også om flom i sentrale India med hvor radioamatører også bistår myndighetene som den søker å forhindre ulykker.

Så langt har fem personer blitt reddet fra det dype flomvannet og brakt i sikkerhet.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten