NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

warning-sign-30915 1280

På de Karibiske øyene advares innbyggerne om at den tropiske orkanen «Matthew» kan føre til katastrofale ødeleggelser. Det er ventet opptil én meter regn.

Orkanen Matthew krysser nå Karibia, på vei mot Jamaica, Haiti og Cuba. Det amerikanske Hurricane Watch Net planlegger å operere på 14.325 MHz på dagtid, og 7.268 MHz når stormen passeres gjennom deres områder.

De cubanske radioamatørene vil på dagtid operere på 7.110 MHz som primærfrekvens, og 7.120 MHz som sekundærfrekvens. Andre frekvenser kan også bli tatt i bruk dersom nødvendig. På natt vil primærfrekvens være 3.740 MHz, sekundærfrekvens 3.720 MHz.

Stasjoner i provinsene som bruker prefiksene CO7 og CO8 er de områdene hvor orkanen kan «gå i land». Det forventes høye bølger, flom ved kysten og kraftig nedbør i hele det østlige Cuba og spesielt i fjellområdene.

Frivillige operatører er allerede på plass på steder som fra tidligere stormer er kjent at kan bli isolert på grunn av høy vannstand i elver, skader på veier osv. Situasjonen er bekymringsfull. Orkanen er i kategori 4 og den er stor i omkrets, noe som gjør at den dekker et stort område.

http://www.hwn.org/data/nhcat4.html viser orkanens varslede retning.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten