Årets FORF-seminar er i gang og NRRL Sambandstjenesten er tilstede.

Årets store seminar innen frivillig søk- og redningstjeneste arrangeres denne helgen på Gardermoen. Over 200 mannskaper fra alle FORF-organisasjonene er samlet til en helg med faglig påfyll, gode samtaler og diskusjoner. I tillegg til de frivillige organisasjonener er også organisasjoner som Politiet, Hovedredningssentral og Direktoratet for Nødkommunikasjon med på samlingen.

NRRL Sambandstjenesten har 24 påmeldte deltakere og med det utgjør vi over 10% av de påmeldte til seminaret.

FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning. Enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer. Medlemsorganisasjonene i FORF i tillegg til NRRL er Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshunder, Rovernes Beredskapsgruppe, NAKs Flytjeneste og Norsk Grotteforbund.

NRRL Sambandstjenesten holder innlegg i søndag formiddag. Tittelen på innlegget er "Samband, tracking og samhandlingstjenester. Hva tilbyr NRRL?". Det er leder for NRRL Sambandstjenesten LA5FSA Jørn og fagleder sporingstjenesten LA7ECA Øyvind som vil holde innlegget.