NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Dag 2 av årets FORF-seminar åpnet med et innlegg fra NRRL Sambandstjenesten.

Leder for Sambandstjenesten LA5FSA Jørn åpnet med å fortelle om Sambandstjenesten og de tjenestene som tilbys redningstjenesten. Deretter overtok fagleder sporingstjenesten LA7ECA Øyvind. Han fortalte om sporingstjenesten og viste bilder fra ulike aksjoner og fortalte om mulighetene i løsningene utviklet av NRRL. 

20161120-forf-samling-2LA7ECA Øyvind fortalte om typiske oppgaver i KO som NRRL Sambandstjenesten kan bidra med å løse. Her ble nevnt administrering av trackere, operatør av karttjenesten, teknisk drift av lokale tjenester og oppsett lokal internettilgang og visning av bildene fra karttjenesten. De ulike datakildene som er tilgjengelig i Polaric Server og hvordan disse kan nyttegjøres i forbindelse med aksjoner ble også presentert.

LA7ECA Øyvind la også vekt på behovet for elektronisk samhandling mellom de ulike aktørene for et felles situasjonsbilde, og hvordan vi kan bidra med dette.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten