NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

warning-sign-30915 1280Alle enheter/grupper i NRRL som er i områder der ekstremværet «Urd» kan treffe anmodes til å øke beredskapen.

Fylkesmannen i flere fylker har fått varsel om ekstremværet «Urd» og har satt i gang varsling av alle kommuner og beredskapsetater.

Av erfaring fra tidligere er det strøm og elektronisk kommunikasjon som rammes.

Vær på tilbudssiden i ditt distrikt det er meget viktig. Lokalinnsats har stor betydning.

Gå gjennom beredskapsplaner

Sjekk over sambandsutstyr

Lad batterier

Kontroll på aggregat

Personlig utstyr

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten