NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

I etterkant av FORF-samlingen på Gardermoen arrangerte NRRL Sambandstejenesten, kontaktmøte for medlemmer av NRRL Sambandstjenesten.

Møtet ble arrangert av leder i NRRL Sambandstjenesten, Dag Kjetil Sjaaeng (LA9SDA). Tilstede på møtet var medlemmer fra Tromsø, Bergen, Kongsvinger, Lillehamnmer, Mo og NSOA (Oslo og Akershus).Møte var viktig med tanke på en ny prosess for å stake ut ny og bedre strategi for sambandstjenensten, samt alarmering av sambandsenheter, utkall av mannskaper, også ved hendelser som truer eksisterende infrastruktur.

Det ble også diskutert å jobbe for å få til et nasjonalt sambandsledermøte, trolig i nærheten av Gardermoen i mars 2015.

Det ble også ytret ønske om at halve "dette domenet" www.sambandstjenesten.no bør omdannes til å bli en felles hjemmeside NRRL Sambandstjenesten. Domenet har vært benyttet av Oslo og Akershus, som stilte seg positiv til dette og arbeidet med å gjennomføre endringen vil starte opp så fort det er mulig.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten