NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Ekstremværet Nina slo ut 200 basestasjoner, det har vært strømutfall og ødelagt fiber etter orkanens herjinger.

NRRL Sambandstjenesten hadde økt beredskap i forbindelse med uværet.

NTB meldte søndag formiddag at mage fortsatt er uten telefon og internett etter ekstremværets herjinger. De fleste feilene skyldes kraftfeil og føgefeil av kraftfeil, i følge digi.no.

I følge NRK var 6 500 uten fasttelefon, 10 000 uten bredbånd, og totalt 190 mobilbasestasjoner ute av drift. Verst rammet var kystkommunene i Hordaland.

– Vi har nå drøyt 100 basestasjoner som er ute, og cirka 10-15 kommuner er spesielt rammet med brudd på mer enn en teknologi, det vil si både mobil, fasttelefoni og i enkelte tilfeller internett. Verst berørt er fortsatt Austevold der store deler er kundemassen er rammet på både mobil, fasttelefon og internett, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge til digi.no

Orkan fire timer i strekk

Nina rammet hardest i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Flere steder blåste det orkan lørdag ettermiddag og kveld.

– På Slåtterøy fyr var det orkan i fire timer på rad, fra klokken 14 til 18. Hordaland fikk sitt verste uvær siden 1994, forteller statsmeteorolog Martin Granerød til yr.no.

Mange uten telefondekning

Mandag ettermiddag var fremdeles mange uten telefondekning. I følge Telenor er det Hægebostad i Vest-Agder og Austevoll og Samnanger i Hordaland som er hardest rammet. I Austevoll og Samnanger er det blant annet feil i fibernettet. I følge Telenor vil mange få tilbake telefon og internett når denne feilen er rettet, men de er også avhengig av å få strømmen tilbake på mange av stedene for å få oversikt over situasjonen.

Strømmen borte i halvannet døgn

Flere steder opplevde kortere eller lengre tids strømbrudd på grunn av uværet. På Lista i Vest-Agder var strømmen borte i halvannet døgn. 

Når vi blir ramet av et slikt uvær, og strøm og telefondekning forsvinner blir vi svært sårbare. 

Økt beredskap

I forbindelse med uværet økte NRRL Sambandstjenesten beredskapen i de aktuelle områdene. I tillegg var nasjonale funksjoner også beredskap.

Hva kan radioamatørene bidra med?

Hendelser som ekstremværet Nina kan medføre store ødeleggelser og sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med enkelt utstyr kan samband opprettes og kommunikasjon mellom det rammede området og myndigheter og hjelpeorganisasjoner etableres.

Vi kan bidra med radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, Nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer er truet eller faller ut.

Vi kan:

  • Opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f. eks. i kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt.
  • Opprette lokalt samband.
  • Bistand, både teknisk og operasjonell, til å etablere andre typer samband for myndighetene.

Ønsker du mer informasjon om hva NRRL Sambandstjenesten kan bistå med kan du lese mer under "Om oss". Du kan også få mer informasjon ved å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss". 

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten