NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

I helgen var to av NRRL Sambandstjenestens medlemmer på Hovedinstruktørkurs Nødnett FORF i Stavern.

Utrulling av Nødnett er i full gang i fase 3-5. I løpet av året vil hele landet ha tatt i bruk Nødnett. NRLL Sambandstjenesten er en partner i den frivillige redningstjensten og vi vil også få Nødnett. Det er derfor gledelig at vi når har ressurser i egen organisasjon som kan utdanne både sluttbrukere og lokale instruktører.

Alle brukere i Nødnett må ha minimum Nødnett brukerkurs for å kunne ta i bruk Nødnett.

Utdanningen innen Nødnett er på tre nivåer:

  • Nødnett brukerkurs (6 timer)
  • Lokal instruktørkurs Nødnett (12 timer)
  • Hovedinstruktør Nødnett (4 dager)

Nødnett brukerkurs er for alle som skal bruke en Nødnetterminal.

Lokal instruktørkurs er for instruktører som skal utdanne brukere i Nødnett.

Hovedinstrukttørkurs er for instruktører som skal utdanne lokale instruktører. Kurset går over fire dager og gir en utvidet opplæring i Nødnett og pedagogikk.

I NRRL Sambandstjenesten har vi flere lokale instruktører (tidligere kalt Superbruker Nødnett). Med egne Hovedinstruktører er vi nå også i stand til å utdanne lokale instruktører. Vi har Hovedinstruktører både i nord og sør. 

Hovedinstruktører og lokale instruktører kan tilby kurs også til de andre organisasjonene i FORF. Instruktøren må da ha satt seg inn i den terminaltypen som benyttes og fleetmap til den organisasjonen opplæringen foretas for.

Hovedinstruktører i NRRL er:

  • LA8JRA Odd-Halvard Bjørnstad, Tromsø
  • LA6CSA Pål Stagnes, Oslo

 

Foto: Direktoratet for nødkommunikasjon

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten