NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

I går mottak vi våre to første Nødnetterminaler.

Vi har mottatt våre to første tå håndholdte Nødnetterminaler. Disse terminalene har vi fått for å godkjenne programmeringen, slik at de andre terminalene vi er tildelt kan bli programmert med samme oppsett så fremt vi ikke finner feil.

Etter planen skal våre terminaler programmeres i uke 18.

NRRL Sambandstjenesten er tildelt 30 håndterminaler og 10 gatewayer/DMO-repeatere.

For å kunne bruke Nødnett må brukeren ha gjennomført minst Brukerkurs Nødnett FORF. 

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten