NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Er du usikker på hva du skal lese i påsken? Da kan vi anbefale «IARU Emergency Telecommunications Guide». Nødsambandsguiden fra IARU er nylig publiser på IARU sine sider.

IARUs administrative råd har godkjent IARUs nye nødsambandsguide. Denne guiden er utviklet for å gi IARUs medlemsorganisasjoner materialer som er egnet for å trene sine medlemmer til å delta i krisehendelser.

Guiden er også laget for å gi enkeltamatører som har liten eller ingen erfaring i å håndtere krisekommunikasjon, men som ønsker å øke sine kunnskaper og ferdigheter for å kunne delta i slike hendelser eller bare for å få en bedre forståelse.

Den nye guiden har 21 kaptiler og er på 93 sider. 

 

Guiden kan lastes ned herfra: www.tinyurl.com/iaru-emcom

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten