NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Programmet får høstens nasjonale ledermøte er klart. 

Det blir et variert program for lørdagen og søndagens samling. Det er lagt opp til deltakerne skal få både en faglig og en sosial del. Fra programmet kan nevnes ny organisering, karttjenesten og nasjonalt nødsamband. Det blir også et besøk på Forsvarets Flysamling.

Lørdag:
1000-1015 (0:15) Velkommen og praktisk info

1015-1130 (1:15) Status

 • Innrapporterte aksjoner 2015
 • Ny sambandsmanager
 • Status Nødnett
 • Status lokal beredskap. Hva er lokal beredskap? Repetisjon
 • Status grunnkurs
 • Status karttjenesten

1130-1230 Lunsj

1230-1330 (1:00) Hvordan jobber vi mot sentrale aktører (HRS, LRS, DSB, FORF, DNK, andre)?

1345-1700 (3:15) Ny organisering

 • Innledning: Politidistriktene, hvilke grupper har vi i distriktene og gruppesamarbeid
 • Oppbygging av distriktsorganisasjonen (operative ledere, fagledere)
 • Workshop: Hvordan når vi målet om en distriktsorganisasjon?

1730-1900 Omvisning på flysamlingen

1930 Middag

 

Søndag:
1000-1130 (1:30) Karttjenesten

1130-1230 Lunsj

1230-1430 (1:45) Nasjonalt nødsamband

 • Status og lokal beredskap
 • Winlink
 • Infrastruktur
 • Øvelser

1430-1500 (0:30) Avslutning

 • Oppsummering
 • Neste møte?

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten