NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Salten politidistrik og AMK Helgeland tok 14. oktober i bruk Nødnett. Fire dager senere testet Fauskegruppen Nødnett i Kvernflågtunnelen.

Onsdag 14. oktober ble Nødnett tatt i bruk i Salten politidistrikt, og dermed ble nettet også åpnet for brukerne fra de frivillige organisasjonene. Allerede sammen uken, søndag 18. oktober, hadde Fauskegruppen sin første øvelse med Nødnett.

Etter en teoretisk gjennomgang av Nødnett var det på tide å prøve ut Nødnett i praksis. Målet med øvelsen var å få dekning gjennom den 1790 m lange Kvernflågtunnelen. Tunnelen, som ligger på E6, har ikke dekning fra før, og det var derfor ekstra spennende å se om det var mulig å få samband gjennom tunnelen. En gateway ble plassert ca 300 meter inne i tunnelen og på denne måten ble det opprettet samband gjennom den 1790 meter lange tunnelen.

Øvelser langs vei og i tunneler er forbundet med en viss fare, og øvelsen var gjennomført i forståelse med trafikkontrollen i Mosjøen.

Øvelsen var både artig og lærerik, og det vil allerede neste uke bli gjennomført en ny øvelse.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten