Gudbrandsdalsgruppen LA7G, samarbeider med Lesja, Dovre og Sel kommuner om nødsamband og sporingstjeneste.

Den 12.9.15 åpnet den nye brannstasjonen på Dombås. Det er en felles brannstasjon for Lesja og Dovre kommuner, og den skal også fungere som et beredskapssenter for de to kommunene. Her kan kommunene sette stab ved en krise som skal håndteres, og frivillige og offentlige aktører kan møtes og bruke bygget.

201512-la7g-dombas-02Åge Tøndevoldshagen – en handlingens mann og årets brannmann!

201512-la7g-dombas-03Brannsjefens åpningshilsen til de fremmøte 12.9.15

201512-la7g-dombas-04Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre, holder tale under åpningen av brannstasjonen. Steinar Tronhus, ordfører i Lesja t.h.

201512-la7g-dombas-05LA7WCA Arne og LB9UE Tom-Erik ved LA7Gs faste radioplass på den nye brannstasjonen.

201512-la7g-dombas-06Politiet, brannsjefen og representanter fra Oppland fylkeskommune fikk orientering om sambandstjenesten av Arne og Tom-Erik.

Brann- og beredskapskoordinator Åge Tøndevoldshagen har hatt en åpen og inviterende holdning til samvirke og samarbeid. Jeg slår av en prat med Åge en fredag i oktober etter at brannstasjonen til 13 millioner har åpnet og ting har roet seg litt. Åge kan med rette være stolt av bygget og det de har fått til her. Han er også kåret til årets brannmann 2015, så det er mye å feire nå. God kaffe har han også! Åge er en mann som tør å tenke egne og nye tanker, og sette dem ut i livet.

– Det er det som ha vært kongstanken, sier Åge: å knytte band på tvers av etater og faggrenser, etablere kontakt ut med ulike aktører, for å lage noe sammen som virker. Derfor er bygget utformet slik at det skal være flerfunksjonelt. For brannmaskapene er dette en ny verden, og mange av løsningene her er innovative for primærdriften.

Hjulambulansen, som er nærmeste nabo, skal benytte bygget. NRRL er inne med radioutstyr og kompetanse, Røde Kors og andre FORF-organisasjoner skal inn i samarbeidet etter hvert. Da bygget åpnet 12.9.15 var LA7G representert ved LB9UE Tom-Erik, LA7WCA Arne og LA3TR Thor Ove. Da var antenner og radio på plass etter dugnad av LA7G. Vi fikk tildelt en 12 meter lang telefonstolpe sørvest for bygget for antenner, en fast kontorplass for radioer og lagringsplass for beredskapskapskassa vår. Kommunene har betalt for permanent oppsatte antenner, kabling, tuner, swr-meter og 4 trackere fra Byonics. Vi har radioer som benyttes ved behov.

LA7G skal levere nødsamband gjennom Gudbrandsdalen til Lillehammer, sporingstjeneste og epost over radio (winlink). Vi kan også være sambandsteknisk ressurs for beredskapssenteret. Det blir aldri mørkt på Dombås! Bygget har selvsagt store nødstrømsaggregat. Vi har også radioutsyr og antenner permanent på brannstasjonen på Otta. Det betyr at beredskapssentrene i norddalen kan snakke med hverandre uten at noe annet virker. Det som binder det hele sammen er repeateren på Jetta, der det også er nødstrøm. Vi kan også sette LA7GR, Gudbrandsdalsrepeateren på batteridrift. Samarbeidet med LA2L, Lillehammergruppen, er utmerket.

– Jeg hadde lest på FORF sine hjemmesider og tenkte at nå må jeg kartlegge hva som finnes lokalt, forteller Åge. Tilfeldighetene ville at du og jeg møttes som speiderledere for et par år siden, og da kom praten i gang. Nå sitter vi her i et forpliktende samarbeid.

Hvordan skal du organisere den kommunale krisestaben, Åge?

– Jeg tenker at krisehåndtering er et eget fag, og jeg ønsker en selvgående stab som kan drifte en krise. Folk som vet akkurat hva de skal gjøre og hvilke oppgaver de har i en slik stab. Stabslederen skal være en av mine utrykningsledere, og han kan fint virke som leder ute i felt. Han forteller hva han trenger å få ordnet via samband til staben som sitter her på brannstasjonen. Disse jobber med mediahåndtering og monitorering, ressursoversikt, loggføring, samband og sentralbord. Så vidt meg bekjent er det bare Os kommune som har en lignende variant. Da får ordfører og rådmann være nettopp det, og andre i viktige kommunale stillinger blir tilkalt etter behov og svarer for sine fagområder.

Åge har bakgrunn fra minedykkertjeneste i forsvaret, og deretter det som het Statens sikkerhetshøgskole. I dag er han brannsjef og beredskapskoordinator.

Hva er det som motiverer deg til beredskapsarbeidet? – For det første har jeg en voldsom iboende interesse av å utvikle ting, for å finne ut om noe kan gjøres på en bedre måte. Å få noe til å virke godt. For det andre er det å kjenne på godfølelsen når man kommer hjem etter et oppdrag eller en øvelse der alt virket som det skulle. Det gir krefter til det motbakkearbeidet dette ofte er.

Åge har åpnet noen dører for oss radioamatører i offentlig sektor i vår region. Vi er nå inne i to beredskapssentre, og det gir oss en god mulighet til å lykkes i øvelser og skarpe oppdrag. Det gir oss også en mulighet til utvikling og kompetanseheving. Vi blir synlige, og det er artig å drive på. Det har en kindereggeffekt å treffe på karer som Åge Tøndevoldshagen som tenker på tvers!

Under åpningen av brannstasjonen ble det solgt kaker og kaffe. Disse pengene, 2 700 kroner, blir satt av til et FORF-styre som skal etableres lokalt. Åge ønsker seg et par møter i året der de frivillige kan møtes og diskutere hva vi kan gjøre for hverandre, samt å lage øvelser der vi får trent samvirke.

Den 15.10.15 var nødsambandet fra Dombås til Otta et faktum. Da var anlegget vårt på Otta brannstasjon også ferdig montert med antenner, radioer og kabling på plass. En milepæl for LA7G. Nå gleder vi oss til videre utvikling og samarbeid i vår region.

 

Artikkelen var først publisert i Amatørradio nr. 6/2015.