NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Forskere ved Ted and Karyn Hume Center for National Security and Technology forbereder seg på å sende en amatørradiotransponder i geostasjonær bane i 2017. Denne vil være med på å bedre det amerikanske nødsambandet.

«Syv dager i uken, 24 timer i døgnet, 365 dager i året vil et nytt bånd bli tilgjengelig for amerikanere», sier Robert McGwier, professor ved Bradley Department of Electrical and Computer Engineering og Hume senterets forskningsdirektør til VTNews. «Dette vil tillate rask igangsetting og støtte langdistansekommunikasjon for innsatspersonell.»

Dette vil være det første amatørradionyttelasten i geostasjonær bane, og den vil i betydelig grad forbedre kommunikasjonsmulighetene radioamatører har ved naturkatastrofer eller andre krisesituasjoner.

Rundt om i verden er det mer enn 2 millioner radioamatører. Radioamatørene har en lang historikk med tanke på bistand med nødsamband når annen kommunikasjon har kollapset, vanligvis fordi de er avhengige av basestasjoner og internett. Amatørradiosignaler krever bare kompakt, mobil utstyr som enkelt kan transporteres til katastrofeområdet.

Etter orkanen Katrina og tsunamien var amatørradio den eneste måten man i disse områdene fikk kommunisert ut til omverdenen.

I 2014 signerte American Radio Relay League, AARL en avtale med Federal Emergency Management Agency som beskriver hvordan de to organisasjonene vil arbeide sammen for å gi katastrofehjelp, og Federal Communications Commission har spesifikke regler som tillater bruk av amatørradio i situasjoner som truer liv eller eiendom.

Men selv amatørradio fungerer ikke alltid like bra.

De fleste radioamatører opererer ved at signalene blir reflektert i ionosfæren. Solstormer og geomagnetiske stormer, og andre hendelser som endrer tilstanden i ionosfæren påvirker effektiviteten til radiosignalene, noe som gjør det uforutsigbart.

Sendes radiosignalene til en satellitt i stedet, vil de være mye mer pålitelige, slik at radiooperatører kan bistå krisepersonell med pålitelig kommunikasjon til å styre forsyninger, logistisk støtte og medisinsk hjelp. Det viktigste er å sikre at satellitten alltid vil være tilgjengelig for radioamatører – og derfor er geostasjonær bane kritisk.

En satellitt i geostasjonær bane følger jordrotasjonen. I en slik bane er satellitten lett å finne. I dette tilfellet vil satellitten alltid være tilgjengelig for radioamatører i Amerika.

Satellitten vil bli operert av Millennium Space Systems på vegne av United States Air Force; the Radio Amateur Satellite Coropraten, også kjent som AMSAT, skal drifte radioen som er designet og bygget av Virginia Tech studenter – noe som gjør dette prosjektet til et unik samarbeid mellom universitetet, ideelle organisasjoner, private selskaper og den føderale regjeringen.

Hume senterets team vil også utvikle en bakketerminal som utrykningspersonell kan bruke for å videreformidle sine eksisterende kommunikasjonskanaler via satellitt. Dette oppsettet kan bli distribuert gjennom ARRL og AMSAT som en viktig del av en robust nasjonal beredskap, og på denne måten tillate trent personell å mobilisere til katastrofeområder i de første kritiske timene etter en ødeleggende hendelse.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten