NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Søre Sunnmøre-gruppa var operative og bemannet både HF- og VHF-stasjoner i forbindelse med ekstremværet «Tor».

Ett av NRRL Sambandstjenestens formål er å tilby beredskapssamband til det offentlige, samt andre aktører i redningstjenesten, ved bortfall av ordinære telekommunikasjonsnett.

Søre Sunnmøre-gruppa var operative ihht. beredskapsplan fredag kveld, med to HF- og VHF-stasjoner bemanna; LE4TA på gruppelokalet på Røde-Kors-huset i Ørsta og LE4TC på Fiskå i Vanylven. Det samme var LE1SA Måløygruppa, som vi hadde VHF-samband med under hele perioden.

Beredskapen ble etablert fra kl 17 og opprettholdt til ca. kl 23, da været i vårt område hadde løyet kraftig. Den kommunale beredskapen var redusert tidligere på kvelden.

Fra RK-huset i Ørsta har Røde Kors Hjelpekorps VHF-samband med Volda RKH og Sørøyane RKH (Hareid, Ulstein, Herøy og Sande kommuner). Hjelpekorpsene oppdaget relativt fort at Nødnett ble ustabilt, og flyttet derfor sine samband over på VHF, samtidig som vi forberedte oss på at situasjonen kunne forverres.

Ustabiliteten i Nødnett berørte ifølge en artikkel på nrk.no flere områder på Søre Sunnmøre:
http://www.nrk.no/mr/_tor_-var-forste-store-prove-for-det-nye-nodnettet-1.12778985
Dette bekreftes også av DNK:
http://www.dinkom.no/DNK/Nyhetsarkiv/Stormen-Tor-har-pavirket-Nodnett/

Sammen med Røde Kors hadde NRRL Sambandstjenesten altså i beredskap et sambandsnett som antas å kunne dekke det mest samfunnskritiske kommunikasjonsbehovet i det meste av området som var berørt av problemene i Nødnett. NRRL Sambandstjenestens nasjonale beredskap sikret samband også til Hovedredningssentralene.

Heldigvis ble det ikke behov for våre tjenester, da mobil- og fasttelefonnettene i området - etter det vi vet - ikke ble rammet av alvorlige eller kritiske feil denne gangen.

Samtidig er det viktig å huske at dette uværet var relativt moderat i forhold til noe av det vi har opplevd i nær fortid. Vi hadde heller ikke langvarige utfall av strøm i store områder, noe som har skjedd tidligere - og blant annet rammet mobil- og fasttelefonettene kraftig.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten