NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Med ekstremværet Tor på vei og den hevede beredskapen i NRRL Sambandstjenesten aktiverte Trondheimsgruppen sitt beredskapsnett.

Fredag 29. januar 2016 hevet NRRL Sambandstjenesten beredskapen med tanke på uværet Tor som var i anmarsj.

Trondheimsgruppens medlemmer ble varslet om beredskapsøkningen og anmodet om å melde seg. 6 mannskaper meldte seg til tjeneste og ble informert om gjeldende frekvenser og tildeling av LE-kallesignaler.

Kl 1900 opprettes kontakt med Fosengruppen som bekrefter at de er tilgjengelige på HF og VHF.

Kl 2100 fortas det styrt innsjekk på repeateren på Gråkallen samtidig som været tar seg opp.

Utover kvelden tilkommer flere medlemmer, og til sammen er 9 mannskaper i beredskap, 7 i Trondheim, 1 på Fosen og 1 i Levanger.

En av amatørene i Trondheim var oppsatt med aggregat og Winlink-samband på HF. I tillegg er gruppens sambandskasse (bilde) oppsatt med HF med WinLink og VHF/UHF som kan settes som X-band repeater. Antenner, master, batterier og aggregat var klart til utrykning.

I Trøndelag ble nok uværet Tor ganske moderat og det var lite utfall på infrastrukturen utenom strøm i de mest utsatt strøkene langs kysten. Vinden avtok utover natten og den forhøyede beredskapen ble avsluttet.

Trondheimsgruppen tar dette som en meget positiv øvelse.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten