NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Sverige frigir kartmateriale. Nå har vi inkludert dette i Karttjenesten.

Sverige har frigitt kartdata ned til ca 1:50 000. Kartene er nå tilgjengelige i Karttjenesten (aprs.no). Dette er et brukbart alternativ i grenseområdene.

 

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten