NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Fra venstre: LA6GX Knut (leder LA6M), LA6SOA Alf Bjarne, LA5QRA Jon og LA6TOA Kjell-Olaf prøver mobil terminal. Foto: LA5RRA Ketil

Nødnett er noe på siden av vanlig radioamatørvirksomhet. Gjennom Sambandstjenesten har NRRL-grupper fått tildelt terminaler, og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) krever at alle brukere har kurs.

Les mer …

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten