NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

NRRL Sambandstjenesten er en landsomfattende, frivillig organisasjon med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Medlemmene i NRRL Sambandstjenesten er lisensierte radioamatører som har bestått en internasjonalt anerkjent eksamen og blitt tildelt lisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og Teletilsynet). Lisensen krever ferdigheter i radioteknikk, radiobølgeutbredelse, kommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.

Vi utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap, og organiserer beredskap for myndighetene gjennom kontakt med sentrale og lokale politimyndigheter, fylker og kommuner.

Amatørradio er ofte brukt verden over som nødsamband ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler. Fordelen med amatørradio et at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband og vi kan operere på mange forskjellige frekvenser med forskjellig rekkevidde slik at det alltid finnes en mulighet for å opprette samband. Vi kan også levere sporingstjenester til bruk ved søk- og redningsaksjoner.

Vår målsetting

  • Å tilby radiokommunikasjon som samband til ansvarlige myndigheter i forbindelse med nød-, katastrofe- og hjelpeaksjoner.
  • Å tilby sambandsteknisk kompetanse, samt tilby samhandlingsressurser under aksjoner, inkludert elektronisk sporing.
  • Å være en resurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål.
  • Å tilby sambandsressurser i forbindelse med idrettsarrangenement o.l.

NRRL er medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Dette er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som er engasjert i norsk offentlig redningstjeneste.

Beredskap

Sambandsmanagere i de lokale gruppene er ansvarlig for beredskapen i eget disktrikt. Disse har oversikt over distriktets tilgjengelige ressurser. Vedkommende er NRRL Sambandstjenesten kontaktperson overfor lokale rekvirenter og samarbeidspartnere. Sambandsmanager iverksetter utkalling av mannskaper etter behov og ønske fra offentlig redningsledelse eller fra NRRL Sambandstjenestens operative ledere.

Alle landets politidistrikter og Hovedredningssentralene har kontaktinformasjon til NRRL Sambandstjenesten.

Internasjonal beredskap

Naturkatastrofer som rammer store byer og befolkningssentra har gang på gang blitt vist på TV. Slike hendelser kan medføre store ødeleggelser og sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med enkelt utstyr kan samband opprettes og kommunikasjon mellom det rammede området og myndigheter og hjelpeorganisasjoner etableres. NRRL Sambandstjenesten inngår i radioamatørenes internasjonale beredskap.  

 

Nødsamband - katastrofe- og kriseberedskap

Redningssamband - samband ved rednings- og leteaksjoner

Sambandstjeneste

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten